தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


படைப்பியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 168
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

 • படைப்பியல்
 • படைப்பாளி
 • கவியிலக்கணம்
 • புதுக்கவிதை
 • பூரணி கவிதைகள்
 • மீனாட்சி கவிதைகள்
 • பாவேந்தரின் தமிழ் முழக்கம்
 • பாரதிதாசனின் எதிர்ப்புணர்வு
 • சிற்றிலக்கியம்
 • திருப்பள்ளியெழுச்சி
 • சேக்கிழாரின் செல்வாக்கு
 • கொடிக்கவி
 • ஞானசம்பந்தரின் பிறசமய அணுகுதல்
 • மரபில் புதிய வடிவங்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan