தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகைத் திருத்திய உத்தமர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சிற்றரசு, சி.பி
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 216
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

உலக மதங்கள்

 • இந்துமதம்
 • ஜைன மதம்
 • புத்த மதம்
 • சீக்கிய மதம்
 • சோரோஸ்டிரிய மதம்
 • கிருத்தவ மதம்
 • யூத மதம்

புரட்சி செய்த பேனா வீரர்கள்

 • ரூசோ
 • வால்டர்
 • பிரான்சிஸ் பேகன்
 • எமிலி யோலா

உலகைத் திருத்திய உத்தமர்கள்

 • சாணக்கியன்
 • சன்யாட்சன்
 • சாக்ரடீஸ்
 • முகமது நபிகள்
 • கார்ல் மார்க்ஸ்
 • கரிபால்டி
 • கலோனல் ஆர்.ஜி.இங்கர்சால்

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan