தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகைத் திருத்திய உத்தமர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சிற்றரசு, சி.பி
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 216
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

உலக மதங்கள்

  • இந்துமதம்
  • ஜைன மதம்
  • புத்த மதம்
  • சீக்கிய மதம்
  • சோரோஸ்டிரிய மதம்
  • கிருத்தவ மதம்
  • யூத மதம்

புரட்சி செய்த பேனா வீரர்கள்

  • ரூசோ
  • வால்டர்
  • பிரான்சிஸ் பேகன்
  • எமிலி யோலா

உலகைத் திருத்திய உத்தமர்கள்

  • சாணக்கியன்
  • சன்யாட்சன்
  • சாக்ரடீஸ்
  • முகமது நபிகள்
  • கார்ல் மார்க்ஸ்
  • கரிபால்டி
  • கலோனல் ஆர்.ஜி.இங்கர்சால்

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan