தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கலைச் செல்வி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : மீள் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
ஜகந்நாதன், கி.வா
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 50.00
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 96
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
  • கலைச் செல்வி
  • குங்கின் சுதந்திரம்
  • கடன்காரன்
  • தீபாவளி விருந்து
  • புதிய படம்
  • நழுவிய பழம்

ஆகிய 6 சிறுகதைகள் அடங்கிய நூல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan