தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணவேணி, ஏ.என்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857080
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • முன்னுரை
 • பதிப்புரை
 • இந்திய தத்துவம்: ஓர் அறிமுகம்
 • சைவ சித்தாந்த அறிவாராய்ச்சி
 • திருமுறைகளிற் சைவசித்தாந்தம் 
 • சிவஞானபோதம் விளக்கும் தத்துவம் 
 • ஆணவம், கன்மம் பற்றிய கருத்துக்கள்
 • சைவசித்தாந்தத்திற் சீவன் முத்திக் கொள்கை
 • சைவ நாற்பாதங்கள்
 • அத்துவைதத்திலும் சைவசித்தாந்தத்திலும் மாயைக் கோட்பாடு 
 • உசாத்துணைகள்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan