தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கருணாநிதி, மா
சந்திரசேகரன், சோ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 200.00
புத்தகப் பிரிவு : நிர்வாகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857073
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

1. அறிமுகம்

2. விஞ்ஞானப்பாங்கான முகாமைத்துவம்

 • Max Weber இன் பணிக்குழுவாட்சி
 • கல்வித் துறையில் விஞ்ஞானப் பாங்கான முகாமைத்துவம்
 • ஐக்கிய அமெரிக்கக்கல்வி முறையில் விஞ்ஞானப் பாங்கான முகாமைத்துவம்
 • முறைசார் மாதிரிகள்

3. மனித உறவுகள் அணுகுமுறை

 • Mayo வின் சிந்தனைகள் - சில விமரிசனங்கள்
 • ஊக்கல் கொள்கையும் முகாமைத்துவமும்
 • ஊக்கல் கொள்கை - யுடிசயாயஅ ஆயளடழற
 • இரு காரணிக் கொள்கை
 • XY கொள்கை
 • தோழமை மாதிரியின் பிரதான அம்சங்கள்

4. சமூக அறிவியல் கொள்கை

 • முறைமைக் கொள்கை
 • Getzels, Guba வழங்கிய கொள்கைகள் 

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan