தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கற்றல் கற்பித்தல் மேம்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கருணாநிதி, மா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 148
ISBN : 9789551857042
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 1. உலகளாவிய செல்நெறியும் கற்றலும்
 2. ஆசிரியர்களைத் தொழிற்ற்றகைப்படுத்தல் 
 3. விளைதிறனுள்ள கற்பித்தலின் கூறுகள்
 4. ஆசிரியர்களை மதிப்பிடுதல்
 5. ஆசிரியர் கல்வியும் பயிற்சியும் - பாடசாலைகளில் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்
 6. மாணவர் பற்றிய மதிப்பீடுகள்
 7. மாணவர் கற்றல் - ஆசிரியர்களுக்கான வினைத்திறன்கள்
 8. கல்விச் செயற்பாடுகளில் அதிகரித்துவரும் பெற்றோரின் வகிபங்கு
 9. பிள்ளையின் ஆளுமையில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் குடும்பக் காரணிகள் 
 10. நடத்தைப் பிரச்சினைகளைத் தடுப்பதற்கான சில வழிமுறைகள்
 11. வகுப்பறை முகாமைத்துவமும் ஒழுக்காற்றுப் பிரச்சினைகளும்
 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan