தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
இராமநாதன், பி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 240.00
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 113
ISBN : 9789551857400
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • தமிழ்ச் செம்மொழித் திட்டத்தின் இன்றைய செயற்பாடுகள்
  • தமிழ் செம்மொழியே : கருத்துரைகள், கோரிக்கைகள் பற்றிய ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை
  • செம்மொழித் தமிழ் இலக்கியங்களின் ( சங்க இலக்கியங்களின் ) தனிச்சிறப்பு 
  • செம்மொழித் தமிழ் நூல்களைப் பிறமொழிகளில் பெயர்த்தல்
  • தமிழின் தொன்மை : பிற அறிவிப்புப் புலங்களுடன் இணைந்த ஆய்வு ( சிந்துவெளி நாகரிக ஆய்வு - அந்நாகரிக எழுத்தாய்வு உட்பட )
  • இந்திய மொழிக் குடும்பங்களிடையே தமிழியக் கூறுகள்
  • தமிழின் எதிர்காலம்  : ஒரு தொலைநோக்கு 

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan