தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சந்திரசேகரன், சோ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 330.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 9789551857448
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • உலகளாவிய கல்வித்துறை ஊழல்கள்
 • பிள்ளை நேயப் பாடசாலைகளை நோக்கி...
 • இலங்கையின் உயர்கல்வியின் எதிர்காலம்:
 • ஐக்கிய அமெரிக்காவின் காந்தப் பாடசாலைகளும் பட்டயப் பாடசாலைகளும்
 • மெய்நிகர் பல்கலைக்கழகம்
 • ஜப்பானியர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் இந்தியப் பாடசாலைகள்
 • வளர்முக நாடுகளின் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை
 • ஜப்பான் ஜுக்கு (துரமர) கல்வி நிலையங்கள்
 • அமெரிக்க கல்வியும் ஜப்பானியக் கல்வியும்
 • புதிய கல்விச் செல்நெறிகள் சர்வதேச மதிப்பீட்டுப் பரீட்சைகள்
 • புதிய அறிவுப் பிரவாகமும் வாசிப்புப் பண்பாடும்
 • தனியார் உயர்கல்வி - உலகளாவிய செல்நெறிகள்
 • வளர் ச்சியடைந்த நாடுகளில் ‘வீட்டுப் பாடசாலைகள்
 • முன்பள்ளிக் கல்வியின் உலகளாவிய முக்கியத்துவம்
 • அறிவுசார் பொருளாதாரமும், வாழ்க்கை நீடித்த கல்வியும்
 • பொதுப் பரீட்சைகளும் தேசியப் பரீட்சைகளும்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan