தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வியியற் பதிவுகளும் பண்புசார் விருத்தியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
கமலநாதன்,தி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 164
ISBN : 9789551857479
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

பகுதி (i)
  • சிறுவர் நட்புறவுப் பாடசாலைகள்
  • மாணவர்கள் தலைமைத்துவத்தை வளப்படுத்தல்
  • ஆசிரியர் கல்வியின் அவசியம் நிலை போக்கு
  • விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்கும் சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்
  • தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளில் செயல் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் சில குறிப்புகள்
  • வடக்குக் கிழக்கு மாகாணத்தில் அடையாளங் காணப்படும் அண்மைக்கால கல்விப் பிரச்சினைகள் சில...
  • தமிழ்ப்பாட நூல்கள் தரம் 6-11 தரமேம்பாடு தொடர்பான அவதானிப்புகளும் முன்மொழிவுகளும்
பகுதி (ii)
  • வழிகாட்டலும் ஆலோசனை வழங்கலும் நோர்வே - இலங்கை - எதியோப்பியா ஓர் ஒப்பீட்டு நோக்கு
  • குழந்தைக் கல்வியில் ஒரு நோக்கு
  • அவசரகாலக் கல்விச் செயற்பாடுகள் - ஒரு பார்வை

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan