தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அபிவிருத்தியின் சமூகவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சண்முகலிங்கம், க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : சமூகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857752
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • அபிவிருத்தியின் சமூகவியல்
  • இலங்கைப் பொருளியலில் இரட்டைத்துவம்
  • குறைவிருத்தியின் விருத்தி அந்தரே குந்தர் பிராங்கின் சார்புக் கோட்பாடு ஓர் அறிமுகம்
  • உலக முதலாளித்துவ அமைப்பின் சமத்துவமற்றவிருத்தி - சமிர் அமீன் கோட்பாடு பற்றிய ஓர் அறிமுகம்
  • முதலாளித்துவ உலகமுறைமை - இம்மானுவல் வலர்ஸ்ரீன் கோட்பாடு
  • குடியான் சமூகமும் பொருளியலிலும்
  • குறைவிருத்தியின் விருத்தி - வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் பொருளாதாரம் பற்றிய சார்புக் கோட்பாடு நோக்கிலான சில குறிப்புக்கள்
  • பால் நிலையும் அபிவிருத்தியும் 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan