தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வித் தத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சந்திரசேகரம், பத்தக்குட்டி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 228
ISBN : 9789551857974
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
எடை : 000 gm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

 • கல்வியின் வரையறை
 • கல்வியும், மரபும், மாற்றமும்
 • பிளேட்டோ கண்ட கல்வித் தத்துவம்
 • ரூசோ போற்றிய கல்விநெறி
 • கார்ல்மார்க்ஸ் கொண்ட கல்விச் சிந்தனை
 • ஜோன்டூயி வழங்கிய கல்விமுறை
 • காந்தியடிகள் கற்பித்த கல்வித் திட்டம்
 • தாகூர் தந்த கல்விக் கருத்து
 • ஈழத்துச் சிந்தனைக் கதிர்கள்
 • கல்வியும் அரசியலும்
 • கல்வியும் பொருளாதார விருத்தியும்
 • சமூகக் கல்வி
 • சமூகக் கல்விசார் சாதனங்கள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan