தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பால ஆசிரியம் & பால வாகட ஆசிரியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2010 )
ஆசிரியர் :
மோகன ராஜ், டிdrmohanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 500
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 332
ISBN : 9789380288123
அளவு - உயரம் : 24
அளவு - அகலம் : 18
புத்தக அறிமுகம் :
இது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் நோய்களுக்கான மருந்து செய்முறைகளைப்பற்றி விரிவாகக்குறிப்பிடும் நூல் ஆகும். இந்நூலில் குளிகை, கசாயம், நெய், கிறுதம் எண்ணெய், குழம்பு, பச்சை மருந்து, உரை மருந்து, பிட்டவியல், தல்லிப் பிழிவு, பொடி, சூரணம், பூச்சு, அடை, லேகியம், களி, கஞ்சி, ஒற்றல், மை, செயநீர், புகை என 993 மருந்துகளின் செய்முறைகளைப் பற்றி மிகவும் விளக்கமாகக் கூறும் நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan