தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சன்னி, வைசூரி, பைத்தியம், குட்டம் மற்றும் ஊளிநோய் தொகுதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2009 )
ஆசிரியர் :
மோகன ராஜ், டிdrmohanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 460
ISBN : 9789380288079
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
சன்னி நோய் நிதானம் என்னும் நூலைப் பொறுத்தவரை இது பெரியவர்களுக்கு ஏற்படும் 13 விதமான நோய்கள், இன்னும் 13 விதமான பக்கச் சன்னிகள் , உளகுத்து, பிறவீச்சு, 13 விதமான வலிகள், 5 விதமான இக்கிள் இவைகளைப் பற்றிக்உ குறிப்பிட்டு இந்நோய்களில் தீரும் வியாதி, தீரா வியாதி, அவதி, இந்நோய்களுக்குண்டான மருந்து வகைகள் என மிக விரிவாகக் குறிப்பிடும் ஒரு நூல் ஆகும். மேலும் 18 விதமான பைத்திய நோய், 18 விதமான குட்ட நோய் மற்றும் ஊழிநோய் குறித்தும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan