தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வர்ம ஒடிவு முறிவு மருத்துவம் ( எலும்பு முறிவுகள் )
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2010 )
ஆசிரியர் :
கண்ணன், த ராஜாராம்drmonhanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 425
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 527
ISBN : 9789380288086
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நூலில் வர்ம ஒடிவு முறிவு மருத்துவத்தின் அறிமுகம், எலும்புகளும் முறிவுகளும், மூட்டுக்களும் விலகல்களும், எலும்பு முறிவு மற்றும் மூட்டுக்களை பரிகரிக்கும் பொதுக்கோட்பாடுகள், மென் திசுக்காயம், எலும்பு முறிவு மருத்துவத்தில் கை காயங்கள், கால் காயங்கள், அச்சு எலும்பு காயங்கள், தலை காயங்கள், எலும்பு முறிவு மருத்துவத்திற்கு பயன்படும் முக்கிய மருந்துகள் என்பன குறித்து மிக விளக்கமாக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் எலும்பு முறிவுகளெல்லாம் படங்களுடனும் நவீன மருத்துவ அறிவியல் ஒப்பீட்டுடனும் கொடுக்கப்பட்டு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan