தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மதலை நோய் தொகுதி - 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஜூலை 2009 )
ஆசிரியர் :
மோகன ராஜ், டிdrmohanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 270
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 352
ISBN : 9789380288109
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நூலில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சிகப்பு 64, சன்னி நோய் சிரரோகம், வைசூரி, அளியன், மண்ணன், தேரை, அரையாப்பு போன்ற நோய்களைக் குறித்தும் குழந்தைகளுக்கு வரும் நோய்களுக்கான மருத்துவ நூல்களான அகத்தியர் பாலவாகடம் 200, தேரையர் மதலை சிகிச்சை 100 ( போதகம் ) மற்றும் சீவோற்பத்தி சிந்தாமணி போன்ற நூல்களின் தொகுதியாகும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan