தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வர்ம ஓடிவு முறிவு சாரி சூத்திரம் 1500
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( ஆகஸ்ட் 2009 )
ஆசிரியர் :
மோகன ராஜ், டிdrmohanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 360
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 420
ISBN : 9789380288062
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இது வர்ம மருத்துவத்தின் மூல நூல் ஆகும். இந்நூலில் வர்மங்களின் தொகை, வர்மங்களின் இருப்பிடம், வர்மகாயம் ஏற்பட்டால் உண்டாகும் குறிகுணங்கள், அடங்கல்கள், தடவு முறை, நாடி, கலைகள், குழந்தைகளுக்கான வர்ம இளக்குமுறை, அசாத்திய குறிகுணங்கள், நரம்பு முறிவு, எலும்பு முறிவு, நரம்பு இசங்கல், எலும்பு காயம், மருந்துகள் என பல்வேறு விவரங்கள் குறிப்பிடப்படுடள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan