தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வர்ம புள்ளிகளின் இருப்பிடம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு ( மே 2007 )
ஆசிரியர் :
கண்ணன், த ராஜாராம்drmonhanaraj@yahoo.in
பதிப்பகம் : சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டாளர்
Telephone : 919442364659
விலை : 170
புத்தகப் பிரிவு : சித்தமருத்துவம்
பக்கங்கள் : 482
ISBN : 9788190868419
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
வர்மப்புள்ளிகள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு நூலிலும் எப்பெயரிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை நூல் ஆதாரங்களுடனும் உடல் கூறியல் ஆதாரங்களுடனும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan