தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உணர்வுப்பூக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
வேதா இலங்காதிலகம்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
Telephone : 914424342926
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 188
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
ஆசிரியரால் எழுதப்பட்ட 69 கவிதைகள் + ஆசிரியரின் கணவர் எழுதிய 43 கவிதைகள் உள்ள புத்தகம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan