தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சங்க இலக்கிய உரைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் :
சதீஷ், அ
பதிப்பகம் : அடையாளம்
Telephone : 914332273444
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 232
ISBN : 9788177201130
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
நவீன இலக்கிய விமர்சனத்திற்கு உரைமரபுகளிலிருந்து ஆக்கபூர்வமான வாசிப்பைக் கொணர முடியுமா? அகம், புறம் எனும் தமிழ் மரபும், அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் வடமொழி மரபும்.உரையாசிரியர்கள் மூலம் எவ்வாறு இணைகின்றன? பெயரிடப்படாத உரைகளை அதனை பதிப்பாசிரியர்கள் ஏன் பழைய உரை எனப் பெயரிட்டனர்? நச்சினார்கினியர்தமிழ் மரபுக்கு ஒவ்வாத உரை செய்தவரா? திருக்குறளுக்கு உரை எழுதிய பலரும் ஏன் திருமுருகாற்றுப் படைக்கும் உரை எழுதினர்? உள்ளுறையயிலிருந்து இறைச்சி எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது? சங்க இலக்கிய வாசிப்பு என்பது இடைக்கால

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan