தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இடுக்கி
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் :
கவிப்பித்தன்
பதிப்பகம் : அன்னை ராஜேஸ்வரி பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 144
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
இத்தொகுப்பின் வழி ஒரு நல்ல சிறுகதை எழுத்தாளராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார் கவிப்பித்தன். தன்னைச் சுற்றியுள்ள வாழ்க்கையை ஜோடனையற்று எழுதுவதால் சராசரி மக்கள் மொழியின் இயல்புநடை இவருக்கு வாய்திருக்கிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan