தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தாய்மடி அரியணை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (செப் 2008)
ஆசிரியர் :
சாந்தி, மணிகண்டன்
பதிப்பகம் : விழிகள் பதிப்பகம்
Telephone : 919444265152
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : குறுங்கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 32
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
குறள் வெண்பாக் கவிதைகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan