தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புராதனக் காற்று
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் :
ஃபீனிக்ஸ்
பதிப்பகம் : வம்சி புக்ஸ்
Telephone : 914175238826
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 92
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
எதிர் அழகியல் கவிதைகளை இவரிடம் படிக் வாய்த்திருப்பது ஒரு அதிஸ்டம். தடங்கலற்ற ஓடமும் இயல்பான வெளிப்பாடு காணும் வரிகளும் ஃபீனிக்ஸின் கவிதைகளின் முக்கிய அம்சம். கின்னக் காட்சிகளைக்கூட மிக எளிமையாகவும், லாவகமாகவும் வார்த்தைகளில் கொண்டு வருகிறார். தமிழ்க் கவிதைக்கு ஃபீனிக்ஸ் ஒரு புதிய நம்பிக்கையைத் தரும் வரவுதான் என்பதை அவரது புராதனக் காற்று தொகுதி நிரூபிக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கிருக்கிறது. - - - முன்னுரையில் பிரம்மராஜன்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan