தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வரலாற்றை மொழிதல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (ஆகஸ்ட் 2008)
ஆசிரியர் :
ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்
பதிப்பகம் : ஒரு பைசாத் தமிழன்
Telephone : 919994335339
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 112
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
கடந்த காலத் தகவல்களை அப்படியே தருவதைவிட, அதற்கு விளக்கத்தையும் பின்புலத்தையும் தர இந்நூல் முயன்றிருக்கிறது. அதாவது தலித் ஆளுமைகளின் வரலாற்றைக் கருத்தியல் தளத்தில் வைத்து விளக்க முயற்சிப்பதும், கடந்தகாலத்தை நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொண்டு அதை நிகழ்காலத்திற்குள் கொண்டு வருவதும் இந்நூலின் நோக்கம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan