தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழரும் தாவரமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
கிருஷ்ணமூர்த்தி, கு.வி
பதிப்பகம் : பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
Telephone : 914312407032
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 406
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தாவர அறிவியல் தமிழர்களின் நீண்டகாலச் சொத்து என்பதைப் தற்காலத்தினருக்குப் புரியவைக்கும் நூல். தமிழகத் தாவரங்களின் வரலாற்றுத் தொகுப்பாகவும், தமிழகத்தில் இயல் தாவரங்கள் எவை, வந்தேறிய அயல் தாவரங்கள் எவை, அருமருந்தானவை எவை, உணவுக்கு விருந்தானவை எவை, தாவரம்சார் வணிகம் யாவை, தொழில்கள் யாவை, எனப் பல அரிய தரவுகள் அடங்கிய நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan