தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உனக்கும் எனக்குமான சொல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008 )
ஆசிரியர் :
அழகிய பெரியவன்
பதிப்பகம் : ஆழி பதிப்பகம்
Telephone : 919940147473
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 200
ISBN : 978819075243
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
அழகிய பெரியவனின் நீ நிகழ்ந்த போது, அரூப நஞ்சு ஆகிய தொகுப்புகளில் உள்ள கவிதைகளையும், அண்மைக்காலக் கவிதைகளையும் சேர்த்த முழுக் கவிதைகளின் தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan