தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வருமுன் காப்போம் - கருவறையிலிருந்தே....
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
கோபால், க
பதிப்பகம் : பூவிழி பதிப்பகம்
விலை : 140
புத்தகப் பிரிவு : மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 224
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழில் நோய்த்தடுப்பு, நலவாழ்வு, நலப்பகை மற்றும் உறுப்புக்கொடை என்று நான்கு பகுதிகளாகத் தொகுத்து மருத்துவம் குறித்த அரிய நூலினைத் தமிழில் அனைவரும் அறிந்துகொள்ளும் வண்ணம் தந்துள்ளார் மருத்துவர் கோபால்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan