தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கீரனூர்க் காணியாளர்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1993)
ஆசிரியர் :
இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : வட்டார, ஊர் வரலாறு
பக்கங்கள் : 92
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
காங்கயம் வட்டம் கீரனூர் செல்வநாயகி அம்மன் கோயில் காணியாளர்கள் கொங்கு வேளாளர்களில் ஆதிஅந்துவன், காடை, விளையன், தேவேந்திரன் கீரை குலத்தார்களின் வரலாறு கூறும் நூல். அவர்கள் காணிப்பாடல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. வீரமாத்திக் கோயில் பற்றிய செய்தி உள்ள நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan