தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆதிக்குடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
ஞானசேகரன், ம
பதிப்பகம் : போதி பதிப்பகம்
Telephone : 919442179598
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 102
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ம.ஞானசேகரனின் இயைபுத் துளிப்பாக்கள் எழுச்சியூட்டுவன, புரட்சிக் கருத்துக்களைத் தமிழ் நிலத்தில் விதைப்பன, மடமைக்கும் தனி உடமைக்கும் சிவுமணி அடிப்பன, அடிமை விலங்கை உடைக்கும் சம்மட்டியாக இருப்பன. - புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan