தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


முல்லைப் பூக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1993)
ஆசிரியர் :
பழனி, ஆ
பதிப்பகம் : இலக்கிய இல்லம்
Telephone : 652741689
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 60
ISBN : 9810046642
அளவு - உயரம் : 14
அளவு - அகலம் : 11
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan