தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நான் ஏன் எழுதுகிறேன்? தொகுதி - 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
குலோத்துங்கன், கண்ணியம்ganyam@yahoo.com
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 128
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
பலவேறு எழுத்தாளர்களிடமும் அவர்கள் எழுதுவதற்கான காரணத்தை "நான் ஏன் எழுதுகிறேன்?" என்ற தலைப்பில் பெற்று கண்ணியம் இதழில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் நூல் வடிவில்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan