தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இருள்வ மௌத்திகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
கோணங்கி
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
Telephone : 914424338169
விலை : 212
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 383
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan