தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கண்ணன் மண்டபம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1984
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1984)
ஆசிரியர் :
பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 54
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
டாக்டர் பூவண்ணன் எழுதிய கண்ணன் மண்டபம்,முள்ளை எடுத்த முள் ஆகிய இரண்டு சிறுவர் நாடகங்களின் எழுத்துப் பிரதி இந்நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan