தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாப்பாவுக்கு காந்தி கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1987
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(1987)
ஆசிரியர் :
ரங்கநாதன், தி.ஜ.ர
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 6
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 59
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
மகாத்மாவின் வாழ்வில் இடம்பெற்ற சுவையான நிகழ்சிகளை கதையாகத் தொகுத்திருப்பதன் மூலம் சிறுவர்களுக்கு மகாத்மாகாந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எளிதில் அறிந்துகொள்வதற்கு துணையான நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan