தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


யோகக்கலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் :
ராஜமாணிக்கம்.ஏ
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : யோகா - தியானம் - உடற்பயிற்சி
பக்கங்கள் : 125
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
யோகா மூலம் மக்களுக்குக் கிடைக்கூடிய பல நன்மைகளை தெளிவாக விளக்குகின்ற நூல். இயற்கை மருத்துவத்தின் பெருமகளும் ஆங்காங்கே எடுத்துக்கூறப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan