தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழர் பண்பாட்டுப் பதிவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
சாந்தலிங்கம், சொ
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 232
புத்தக அறிமுகம் :
முனைவர் சொ.சாந்தலிங்கம் தொல்லியல் துறையில் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றி அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து கட்டுரைகளாக வெளியிட்டவற்றை மாலை போல் தொகுத்து நூல் வடிவில் தந்துள்ளார்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan