தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மண்புழுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
முத்துசாமி, சீ
பதிப்பகம் : மலேசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 182
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan