தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அங்கும் இங்கும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1997)
ஆசிரியர் :
சந்திரகாந்தம், ப
பதிப்பகம் : Bright Field Agencies
Telephone : 60133045694
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 128
புத்தக அறிமுகம் :
ஆசிரியரின் பல சிறுகதைகள் தொகுக்கப்பட்டு நூல் வடிவில்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan