தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நகரத்தார் கலைக்களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் :
மெய்யப்பன், ச
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 454
புத்தக அறிமுகம் :

நீண்ட நெடிய பாரம்பரியமுடைய நகரத்தார் சமூகத்தின் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் அழிந்தவையும் எஞ்சியவையும் இந்நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan