தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சகல நோய்களுக்கும் சுலபமான ஒருவரி வைத்தியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
சின்னசாமி, க
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 80
புத்தக அறிமுகம் :
ஒரே வரியில் வைத்திய முறைகளைக்கூறி கையடக்கப்பதிப்பாக இருக்கவேண்டும் என்ற முறையில் இந்நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan