தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உணவுப் பொருள்களின் மருத்துவப் பயன்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
சின்னசாமி, க
பதிப்பகம் : தென்றல் நிலையம்
Telephone : 914144230069
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : மருத்துவம்
பக்கங்கள் : 112
புத்தக அறிமுகம் :
உணவுப் பொருட்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் உள்ள மருத்துவப் பயன்களை மிகவும் அரும்பாடுபட்டு சேகரித்து தொகுத்து நூல்வடிவில் தந்துள்ளார். இந்நூல் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan