தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


விவேக சிந்தாமணி (தெளிவுரை)
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
மாணிக்கம், அ
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 128
புத்தக அறிமுகம் :
சிந்திப்பவர்க்குச் சிந்திப்பன தருவது சிந்தாமணி என்னும் மொழிக்கேற்ப விவேக சிந்தாமணியிலும் நல்வாழ்வு பற்றி அறக் கருத்துகள் பல் உள. அறக் கோட்பாடுகள் பேச்சுத் தமிழில் எளிய நடையில் எல்லார்க்கும் விளங்கும் வகையில் இந்நூலில் கூறப்பட்டுது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan