தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இலக்கிய வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
இளவரசு, சோம
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914425361039
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 136
புத்தக அறிமுகம் :
கல்லூரி அளவிலிருந்த இலக்கிய வரலாற்றுக்கல்வி பள்ளி அளவிலும் படர்ந்தது. பள்ளிப் பாடத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப மிகச் சிறந்ததொரு இலக்கிய வரலாற்றை பேராசிரியர் சோம இளவரசு அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள். இது பத்தோடு பதினொன்று அல்ல். தெளிவும் சுருக்கமும் இதன் தனிச் சிறப்பு. இலக்கிய வரலாற்றை எளிய முறையில் கற்க விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு கைவிளக்கு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan