தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உடல் உறுப்புச் சொற்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
Telephone : 914422230882
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 144
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நூலில் கால், அடி, தாள், கழல், பாதம் என்னும் ஐந்து தமிழ்ச்சொற்களின் தோற்ற வரலாறும், விரிந்த விளக்க வரலாறும் சொல்லப்பெற்றுள்ள பான்மையிலிருந்து அறிந்துகொள்ளலாம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan