தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மெய்ப்பொருளை நாடும் அறிவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
அங்கப்பனார், வி.சு
பதிப்பகம் : வேங்கடம் வெளியீடு
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : அறிவியல்
பக்கங்கள் : 96
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan