தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சுற்றுச்சூழல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
பாலசுப்பிரமணியன், தி.து
பதிப்பகம் : வேங்கடம் வெளியீடு
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : சுற்றுச் சூழல் & மாசுக்கட்டுப்பாடு
பக்கங்கள் : 144
புத்தக அறிமுகம் :
சுற்றுச்சூழல் கேடுகளும் நீக்கும் வழிமுறைகளும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan