தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வித்திட சில வித்துக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
ஜானகிராமன், ராraajaa30poet@yahoo.com
பதிப்பகம் : ரா.ஜானகிராமன்
Telephone : 914272270506
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : குறுங்கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 82
புத்தக அறிமுகம் :
மக்கள் நலம் பற்றியும் மக்களாட்சி பற்றியுமான சிந்தனைகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan