தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழுக்கு விடுதலை தமிழருக்கு விடுதலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
தமிழ்நெஞ்சன், புதுவை
பதிப்பகம் : தமிழ் மொழி பதிப்பகம்
Telephone : 919442188915
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 158
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan