தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கி.பி 2400 ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
செந்தமிழினியன்
பதிப்பகம் : அன்னை ராஜேஸ்வரி பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 152
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan