தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மனைவியின் கடிதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
குமாரஸ்வாமி, த.நா
பதிப்பகம் : சிந்தியன் பதிப்பகம்
Telephone : 914424343806
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள் - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 152
இது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கம்
மூல மொழி : Bengali
மூல ஆசிரியர் : Rabindranath Tagore
புத்தக அறிமுகம் :
வங்க மொழியிலிருந்து நேரடியாக மொழி பெயர்த்துள்ள கதைகள், தாகூரின் புகழ் பெற்ற போஸ்ட் மாஸ்டர், காபூல்காரன், மனைவியின் கடிதம் முதலிய ஏழு கதைகளின் தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan