தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உணர்ச்சிக் கவிஞர் பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914312730014
முகவரி : நாம் தமிழர் இயக்கம்,
2 காவேரி சாலை,
  திருச்சிராப்பள்ளி - 6200012
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
உணர்ச்சிக் கவிஞர் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
வெல்தமிழ் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : சிங்காரவேலன்
பதிப்பகம் : உணர்ச்சிக் கவிஞர் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
திராவிடமாயை
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : சிங்காரவேலன்
பதிப்பகம் : உணர்ச்சிக் கவிஞர் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
நாம் தமிழர் இயக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : சிங்காரவேலன்
பதிப்பகம் : உணர்ச்சிக் கவிஞர் பதிப்பகம்
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 30
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan